Zwroty (Polityka Zwrotów)


Całkowity zwrot zaliczki:

Zaliczka jest zwracana w całości w następujących przypadkach:

  • Niesprzyjające warunki klimatyczne (śnieg, lód itp.) uniemożliwiają realizację usługi.

Częściowy zwrot zaliczki:

  • Zgodnie z warunkami, 20% wpłaconej kaucji zostanie zwrócone za każde anulowanie.

Brak zwrotu zaliczki:

Zaliczka nie zostanie zwrócona w następujących przypadkach:

  • Rezygnacja z usługi nastąpiła z terminem wypowiedzenia 3 dni lub krótszym.
  • Klient nie pojawił się w miejscu, z którego miał zostać odebrany; (z karty kredytowej Klienta może zostać pobrana całkowita należność za usługę).
  • Klient nie powiadomił o zmianie jakiegokolwiek rodzaju, co utrudniło normalną realizację usługi.
  • Nie jest możliwe skontaktowanie się z klientem (niewystarczający kredyt do uzyskania połączenia z zagranicą, rozładowany telefon, zepsuty telefon, jakakolwiek inna przyczyna po stronie Klienta).
  • Do formularza rezerwacji zostały wpisane nieprawidłowe dane, które utrudniają normalną realizację usługi.

Rezerwacje online akceptowane 24/24h

Biuro Obsługi Klienta Pon-Pt 9-18 Tel. (0039) 349 19 95 246

Copyright © 2013-2019 Taxileader.net™. All rights reserved.