Zwroty (Polityka Zwrotów)


Całkowity zwrot zaliczki:

Zaliczka jest zwracana w całości w następujących przypadkach:

  • Niesprzyjające warunki klimatyczne (śnieg, lód itp.) uniemożliwiają realizację usługi.

Częściowy zwrot zaliczki:

  • Zgodnie z warunkami, 20% wpłaconej kaucji zostanie zwrócone za każde anulowanie.

Brak zwrotu zaliczki:

Zaliczka nie zostanie zwrócona w następujących przypadkach:

  • Rezygnacja z usługi nastąpiła z terminem wypowiedzenia 3 dni lub krótszym.
  • Klient nie pojawił się w miejscu, z którego miał zostać odebrany; (z karty kredytowej Klienta może zostać pobrana całkowita należność za usługę).
  • Klient nie powiadomił o zmianie jakiegokolwiek rodzaju, co utrudniło normalną realizację usługi.
  • Nie jest możliwe skontaktowanie się z klientem (niewystarczający kredyt do uzyskania połączenia z zagranicą, rozładowany telefon, zepsuty telefon, jakakolwiek inna przyczyna po stronie Klienta).
  • Do formularza rezerwacji zostały wpisane nieprawidłowe dane, które utrudniają normalną realizację usługi.

Koszty rezygnacji

Zgodnie z warunkami, za każde anulowanie 20% depozytu zostanie zwrócone, jeśli odwołanie nastąpi wcześniej niż 48 godzin wcześniej. Zwrot nie zostanie zwrócony, jeśli odwołanie nastąpi mniej niż 48 godzin wcześniej. Pełna kwota zostanie załadowana na kartę, jeśli klient nie przedstawi lub nie powiadomi o anulowaniu.

Rezerwacje online akceptowane 24/24h

Biuro Obsługi Klienta Pon-Pt 9-18 Tel. (0039) 347 52 85 023

Copyright © 2013-2019 Taxileader.net™. All rights reserved.