Zwroty (Polityka Zwrotów)

Anulowanie lub zmiany

  • W przypadku ANULOWANIA lub ZMIAN z mniej niż 48 godzin przed podróżą konieczne jest wysłanie zarówno SMS-a na numer telefonu AWARYJNEGO, podając kod rezerwacji, jak i anulowanie usługi na stronie: Kontakty;
  • ANULOWANIE lub ZMIANY z ponad 48 godzinnym wyprzedzeniem w podróży muszą być zawsze przekazywane za pośrednictwem formularza na stronie: Kontakty;
  • Przypominamy naszym życzliwym klientom, że warunki muszą być zawsze przestrzegane. Przypominamy również, że zmiany przekazywane mniej niż 48 godzin przed transferem są zawsze zależne od dostępności;
  • Przy wykonywaniu niektórych usług mogą wystąpić opóźnienia w przypadku dużego ruchu, strajków, demonstracji lub innych trudnych sytuacji. Nie będzie możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli kierowca spróbuje wycofać klienta, ale zdecyduje się zrezygnować z naszych usług.

Brak zwrotu zaliczki:

Zaliczka nie zostanie zwrócona w następujących przypadkach:

  • Rezygnacja z usługi nastąpiła z terminem wypowiedzenia 3 dni lub krótszym.
  • Klient nie pojawił się w miejscu, z którego miał zostać odebrany; (z karty kredytowej Klienta może zostać pobrana całkowita należność za usługę).
  • Klient nie powiadomił o zmianie jakiegokolwiek rodzaju, co utrudniło normalną realizację usługi.
  • Nie jest możliwe skontaktowanie się z klientem (niewystarczający kredyt do uzyskania połączenia z zagranicą, rozładowany telefon, zepsuty telefon, jakakolwiek inna przyczyna po stronie Klienta).
  • Do formularza rezerwacji zostały wpisane nieprawidłowe dane, które utrudniają normalną realizację usługi.

Koszty rezygnacji

Zgodnie z warunkami, za każde anulowanie 10% depozytu zostanie zwrócone, jeśli odwołanie nastąpi wcześniej niż 48 godzin wcześniej. Zwrot nie zostanie zwrócony, jeśli odwołanie nastąpi mniej niż 48 godzin wcześniej. Pełna kwota zostanie załadowana na kartę, jeśli klient nie przedstawi lub nie powiadomi o anulowaniu.

Copyright © 2013-2022. Taxileader.net jest częścią Tourleader.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.